Deň krátkeho filmu

Dátum 21. december sa nesie v znamení zimného slnovratu, najkratšieho dňa v roku, a preto je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu.
Deň krátkeho filmu je medzinárodná iniciatíva, ktorá vznikla v roku 2011 vo Francúzsku (v origináli Le jour le plus Court). Jej cieľom je propagácia a sprístupnenie krátkometrážnej tvorby širokej verejnosti. Oslavovať krátke filmy však nemusíte len jeden deň – tento rok tak môžete robiť celý týždeň od 14. do 21. decembra.
Program kurátorsky pripravil tím Disco sailing. Ide o občianske združenie založené tromi absolventkami Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave, aktívne pôsobiacimi v oblasti audiovízie. Hlavnými cieľom občianskeho združenia je popularizácia, edukácia a distribúcia v rámci krátkometrážnej audiovizuálnej tvorby.

 

Kiná, ktoré sa tento rok zapojili: 
Banská Štiavnica – Kino Akademik – blok Všetko najlepšie pre deti – 15.12. o 16:00, blok Všetko najlepšie – 15.12. o 17:15
Poprad – Kino Tatran – blok Všetko najlepšie pre deti – 15.12. o 15.00
Modra – Kino MIER – blok Všetko najlepšie pre deti – 19.12. o 17.30, blok Všetko najlepšie – 19.12. o 19.30
Bánovce nad Bebravou – Ži:va – blok Všetko najlepšie pre deti – 19.12. o 16:00, blok Všetko najlepšie – 20.12. o 18:00
Bardejov – Kino Kameň – blok Všetko najlepšie – 20.12. o 19.00
Bratislava – Kino Lumiére – blok Všetko najlepšie pre deti – 20.12. o 16.00, blok Všetko najlepšie – 20.12. o 17.00
Košice – Kino Úsmev – blok Všetko najlepšie pre deti – 20.12. o 16:30, blok Všetko najlepšie – 20.12. o 19:00
Liptovský Mikuláš – Diera do sveta – blok Všetko najlepšie pre deti – 20.12., blok Všetko najlepšie – 21.12.
Lučenec – Kino Apollo – blok Všetko najlepšie pre deti – 21.12. o 17.00
Martin – Kino Scéna – Všetko najlepšie pre deti – 21.12. o 16.00, blok Všetko najlepšie – 21.12. o 18.00
Nové Mesto nad Váhom – Kino Považan – blok Všetko najlepšie – 21.12. o 19:00