Music Box

Music Box, réžia: Joanna Kożuch, 2019, 5 min.

Je jeden cieľ, mnoho ciest, ako ho dosiahnuť. Voľba je na nás.