Konzerva

Konzerva
réžia: Rudolf Urc, Jan Růžička, 1950, 2 min., archívny špeciál

Etuda nakreslená na 35mm filmový pás. Príbeh spracovaný technikou „hand animation“ , ktorý nakreslili farebným tušom 13-roční žiaci strednej školy v Gelnici Rudolf Urc a Jan Růžička.

Rudolf Urc je dramaturg, režisér, pedagóg, filmový publicista. Zásadne sa tiež podieľal na formovaní slovenského dokumentárneho filmu na Slovensku a pokladá sa za zakladateľskú osobnosť slovenského animovaného filmu.

Meno Rudolfa Urca je spojené so všetkými kľúčovými osobnosťami slovenskej animovanej tvorby, ale aj on sám bol režisérom mnohých úspešných animovaných filmov, napríklad Oráč a Obri (1975), Minútky na vrátnici (1978), Prvá trieda (1984), animovaných seriálov Dada a Dodo (1988), Rozprávky z nočnej košieľky (1990). Jeho meno je spojené s celým vývojom animovanej tvorby večerníčkov.

Je autorom mnohých publikácií venovaných filmovému umeniu a zakladateľom festivalu Bienále animovaného filmu.