Slávnosť krátkeho filmu v mestách

December patrí oslavám krátkeho filmu a oslavovať sa predsa musí aj v roku 2020! Preto sme pre vás už po piatykrát pripravili výber krátkometrážnej tvorby Masa, moc a šťastné happy endy. 

Slávnosť krátkeho filmu nadväzuje na podujatie, ktoré vzniklo vďaka medzinárodnej iniciatíve Deň krátkeho filmu. Tá prináša do rôznych kútov sveta krátke filmy v rozličných podobách a formách. Prečo sa toto podujatie koná práve v decembri?  21. december je totiž najkratším dňom v roku a je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu.

Prijmite naše pozvanie oslavovať i vo vašom meste v dátumoch 17. – 19. decembra 2020. 

Za spoluprácu a podporu pri realizácii podujatia Slávnosť krátkeho filmu srdečne ďakujeme Slovenskému filmovému ústavu, Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, Kinu Lumière a časopisu Film.sk. Veľká vďaka patrí tiež kurátorskému tímu Girls in Film Prague a producentskej spoločnosti PubRes.

Slávnosť krátkeho filmu organizuje a kurátorsky zastrešuje občianske združenie Disco sailing.

Kiná, v ktorých tento rok nájdete náš program: 

17. 12. Modra Kino Mier
17. 12. Košice Kino Úsmev 
18. 12. – 19. 12. Bratislava Kino Lumiére
18. 12. Pezinok Kino Pezinok


MASA, MOC A ŠŤASTNÉ HAPPY ENDY

Len čo existuje masa, chce sa množiť. Akt splodenia, súvzťažnosť výchovy, osvojenie si univerzálneho hlasu. Jednotlivec v mase stráca svoje úzkosti a zábrany, slastne sa rozplynie v dave, v hustote, v ďalších bezpohlavných telách.

Kolektívny tvor poľahky identifikuje nepriateľa. Stáva sa ním každý, kto stojí proti mase. Masa má rada zvuk rozbitých predmetov, vkráda sa do priestorov. Expanduje. Koniec jej rozpínavosti však musí nevyhnutne prísť. To, že sa rozpadá, vyplýva z jej podstaty. Jedno po druhom vypľuje nahé hladké telo.