Slávnosť krátkeho filmu v mestách

December patrí oslavám krátkeho filmu, a preto už štvrtý rok pre vás pripravujeme výber najlepšej krátkometrážnej tvorby a distribuujeme ju do slovenských klubových kín a kultúrnych centier.

Slávnosť krátkeho filmu nadväzuje na podujatie, ktoré vzniklo vďaka medzinárodnej iniciatíve Deň krátkeho filmu. Tá prináša do rôznych kútov sveta krátke filmy v rozličných podobách a formách. Prečo sa toto podujatie koná práve v decembri?  21. december je totiž najkratším ňom v roku a je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu.

A preto prijmite naše pozvanie oslavovať i vo vašom meste v dátumoch 5. – 7. decembra 2019. 

Za spoluprácu a podporu pri realizácii podujatia Slávnosť krátkeho filmu srdečne ďakujeme Slovenskému filmovému ústavu, Filmovej a televíznej fakulte VŠMU a Kinu Lumière. Veľká vďaka patrí tiež kurátorskému tímu Girls in Film Prague a iShorts.

Kiná, v ktorých tento rok nájdete náš program: 

6.12.-7.12. Bratislava – Kino Lumiére
5.12. Bardejov – Kino Kameň
5.12. 19:30 Dubnica nad Váhom – Kino Lastovička
6.12. 20:30 Košice Kino Úsmev 
7.12. Liptovský Mikuláš – Diera do sveta

Všetko najlepšie v mestách 

Filmový blok Všetko najlepšie predstavuje už tradičný výber slovenských krátkych filmov, ktoré upútali na medzinárodných filmových festivaloch. Príďte objaviť nových talentovaných režisérov a režisérky! Výber pre vás zostavil Disco sailing tím.