Slávnosť krátkeho filmu v Kine Doma

December patrí oslavám krátkeho filmu! Pozývame vás do virtuálnej kinosály vychutnať si výber krátkometrážnej tvorby.

Tento rok na vás čakajú tri kurátorsky zostavené bloky krátkych filmov. V piatok otvára program pásmo filmov s názvom Matrac z pamäťovej peny, v ktorom sa predstavia filmy slovenských tvorcov, z toho viaceré v predpremiérach. V sobotu sa pripravte na trochu revolučný tanečný blok Minútu denne a podujatie uzatvára už tradičný výber Girls in Film, v ktorom sa  predstaví nastupujúca generácia odvážnych českých a slovenských filmárok.

Slávnosť krátkeho filmu nadväzuje na podujatie, ktoré vzniklo vďaka medzinárodnej iniciatíve Deň krátkeho filmu. Tá prináša do rôznych kútov sveta krátke filmy v rozličných podobách a formách. Toto podujatie sa spravidla koná 21. decembra, v najkratší deň v roku, ktorý je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu.

Slávnosť krátkeho filmu 2021 finančne podporili Nadácia mesta Bratislavy a Fond Lita. Podujatie vzniká v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Filmovou a televíznou fakultou Vysokej školy múzických umení a Kinom Lumière. Veľká vďaka patrí kurátorskému tímu Girls in Film Prague a časopisu Film.sk. Slávnosť krátkeho filmu organizuje a kurátorsky zastrešuje občianske združenie Disco sailing. Podujatie sa na Slovensku koná už po šiesty raz.


PIATOK, 17. decembra 2021

20:20
MATRAC Z PAMÄŤOVEJ PENY
Projekcia krátkych filmov slovenských tvorcov s diskusiou.

Do matraca z pamäťovej peny sa vtláča telo. Zloženie polyuretánu a chemických zmesí zvyšujúcich viskozitu a hustotu v reakcii na telesné teplo mäkne a pena človeka do niekoľkých minút zahrieva ako tekutý chlieb. Horúca postava sa topí a kvapky pomarančovej šťavy presakujú až do podlahy. Pamäťová pena to je krabica naplnená až po okraj tvojimi záznamami. Je v nej 15-tisíc fotografií, 27 filmových cievok a 21 magnetofónových pásov, ktoré vzkriesi záhadný kúzelník z vlakovej stanice. Posledné zvyšky peny sa rozplynú v jazierku medzi kaprami a všetky roky sa scvrknú na päť vianočných večerí. Ostávajú ešte posledné dve predtým, ako si konečne ľahneš do svojej postele.

SOBOTA, 18. decembra 2021

18:00
MINÚTU DENNE

Čas plynie a telo sa snaží vymedziť. Aby splynulo: v tanec. Ako nádych a výdych vytvárajúci hudbu. Rytmus. Takto vyzerá revolta.

20:20
GIRLS IN FILM

V spolupráci s platformou Girls in Film Prague vám opäť predstavíme nastupujúcu generáciu odvážnych českých a slovenských filmáriek.

Za podporu a spoluprácu srdečne ďakujeme Girls in Film Prague.